اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک نیروی انتظامی شیراز

منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه
۳

اجاره منزل مبله

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۲۳ ساعت پیش در شهرک نیروی انتظامی
اجاره منزل مبله
۴

اجاره سوییت تمیز وکامل

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
اجاره سوییت تمیز وکامل
۶

سوییت مبله اجاره ای روزانه

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
سوییت مبله اجاره ای روزانه
۶

اجاره سوئیت

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
اجاره سوئیت
۳

اجاره سوئیت

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
اجاره سوئیت
۱

سوییت شیک

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نیروی انتظامی
بعدی

نمایش نقشه