اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک نیروی انتظامی شیراز

سوییت مبله اجاره ای روزانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
سوییت مبله اجاره ای روزانه
۶

اجاره منزل

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک نیروی انتظامی
اجاره منزل
۱۲

اجاره منزل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
اجاره منزل مبله
۴

منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه
۳

اجاره سوئیت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نیروی انتظامی
اجاره سوئیت
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه