اجاره روزانه و کوتاه مدت در تندگویان شیراز

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر تندگویان
منزل مبله
۶

منزل مبله اجاره آپارتمان مبله سوییت و خانه مسافر

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تندگویان
منزل مبله اجاره آپارتمان مبله سوییت و خانه مسافر
۴

اجاره خانه ویلایی و هتل آپارتمان

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در تندگویان
اجاره خانه ویلایی و هتل آپارتمان
۴

خوابگاه پسرانه عدالت

بیش از ۵ اتاق، تا ۹ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تندگویان
خوابگاه پسرانه عدالت
۱۱

اجاره سوییت طبقه اول مستقل

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تندگویان
اجاره سوییت طبقه اول مستقل
۷

اپارتمان

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۴۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تندگویان
اپارتمان
۱

منزل مبله طبقه دوم

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تندگویان
منزل مبله طبقه دوم
۱۰

منزل مبله اجاره آپارتمان مبله. سوییت خانه مسافر

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تندگویان
منزل مبله اجاره آپارتمان مبله. سوییت خانه مسافر
۵
بعدی

نمایش نقشه