اجاره روزانه و کوتاه مدت در زند شیراز

سویت دربست حیاط دار بر روی خیابان زند

بیش از ۵ اتاق، تا ۵۵ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
سویت دربست  حیاط دار  بر روی خیابان زند
۴

اجاره هتل با واحدهای شیک با تمام امکانات مبله

بیش از ۵ اتاق، تا ۵۰ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره هتل با واحدهای شیک با تمام امکانات مبله
۱۶

اجاره روزانه اپارتمان خیابان زند

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره روزانه اپارتمان خیابان زند
۶

سوییت.منزل.منزل مبله مرکز شهر ویلایی

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
سوییت.منزل.منزل مبله مرکز شهر ویلایی
۴

اجاره منزل مبله سویت هتل آپارتمان سوییت مسافر

۲ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله سویت هتل آپارتمان سوییت مسافر
۶

اپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اپارتمان مبله
۳

اجاره اپارتمان در خیابان زند

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره اپارتمان در خیابان زند
۷

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۹ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله
۳

اجاره منزل مبله/خانه مسافر/سوییت/آپارتمان/هتل

۳ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله/خانه مسافر/سوییت/آپارتمان/هتل
۱۲

منزل مبله تمیز و مرتب

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
منزل مبله تمیز و مرتب
۴

اجاره سوئیت / منزل مبله / خانه مسافر

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره سوئیت / منزل مبله / خانه مسافر
۲

اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر
۵

منزل مبله زند

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله زند
۲

آپارتمانی یک خواب شیک مرکز شهر زند پارکینگ دار

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور خلیل کاردان فرد حقیقی در زند
آپارتمانی یک خواب شیک مرکز شهر زند پارکینگ دار
۱۳

اجاره سویت و خانه در مرکز شهر رزرو از قبل نداریم

۲ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره سویت و خانه در مرکز شهر رزرو از قبل نداریم
۱

منزل مبله ویلایی دربست مرکز شهر

۳ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله ویلایی دربست مرکز شهر
۱۴

اپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اپارتمان مبله
۱

اجاره هتل اپارتمان در خیابان زند و چمران

۳ اتاق، تا ۱۱ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره هتل اپارتمان در خیابان زند و چمران
۶

منزل مبله (سوئیت دو نفره تمیز و مرتب)

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
منزل مبله (سوئیت دو نفره تمیز و مرتب)
۴

منزل مبله،سوییت واپارتمان

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
منزل مبله،سوییت واپارتمان
۱۰

منزل مبله هتل آپارتمان سویت خانه مسافر نوساز شیراز

۲ اتاق، بیش از ۳۶ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور Mehdi در زند
منزل مبله هتل آپارتمان سویت خانه مسافر نوساز شیراز
۱۱

منزل مبله، سویت، یک خواب ودو خواب درمرکز شهر

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله، سویت، یک خواب ودو خواب درمرکز شهر
۱۹

اجاره منزل مبله،خانه مسافر،هتل آپارتمان،اتاق،سوییت

۳ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله،خانه مسافر،هتل آپارتمان،اتاق،سوییت
۷

اجاره منزل سویت آپارتمان و هتل اپارتمان

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل سویت آپارتمان و هتل اپارتمان
۱
بعدی

نمایش نقشه