اتصال برقرار شد

تجهیزات ورزشی در شیراز روی دیوار

اسپینینگ،دوچرخه ثابت،تردمیل باشگاه و خانگى

نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
اسپینینگ،دوچرخه ثابت،تردمیل باشگاه و خانگى

نمایندگى تردمیل دوچرخه ثابت

نو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
نمایندگى تردمیل دوچرخه ثابت

دمبل متغییر 10 کیلوگرمی رادیس فیت

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه رادیس شاپ در زند
دمبل متغییر 10 کیلوگرمی رادیس فیت

دوچرخه ثابت،اسپینینگ خانگی و باشگاهی

نو
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
دوچرخه ثابت،اسپینینگ خانگی و باشگاهی

ایستگاه بدنسازی چندکاره،تجهیز باشگاه بدنسازی

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
ایستگاه بدنسازی چندکاره،تجهیز باشگاه بدنسازی

روئینگ باشگاهی بدنسازی،تردمیل،دوچرخه ثابت

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
روئینگ باشگاهی بدنسازی،تردمیل،دوچرخه ثابت

تردمیل،دوچرخه ثابت،البتیکال

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
تردمیل،دوچرخه ثابت،البتیکال

دوچرخه ثابت،اسکی فضایی

نو
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
 دوچرخه ثابت،اسکی فضایی

دوچرخه ثابت،تردمیل خانگی و باشگاهی

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
دوچرخه ثابت،تردمیل خانگی و باشگاهی

تردمیل باشگاهى نقد و اقساط

نو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
تردمیل باشگاهى نقد و اقساط

نمایندگى دوچرخه ثابت تردمیل

نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
نمایندگى   دوچرخه ثابت  تردمیل

دوچرخه ثابت مبله،دوچرخه مبله،دوچرخه فیزیوتراپى

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
دوچرخه ثابت مبله،دوچرخه مبله،دوچرخه فیزیوتراپى

روئینگ، ایربایک، دوچرخه ثابت ، باشگاه

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
روئینگ، ایربایک، دوچرخه ثابت ، باشگاه

باشگاه بدنسازى،دستگاه بدنسازى، میز بدنسازى

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
باشگاه بدنسازى،دستگاه بدنسازى، میز بدنسازى

دوچرخه ثابت اسپینینگ خانگی و باشگاهی

نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
دوچرخه ثابت اسپینینگ خانگی و باشگاهی

دوچرخه ثابت مبله (فیزیوتراپی)

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
دوچرخه ثابت مبله (فیزیوتراپی)

تردمیل باشگاهی

نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
تردمیل باشگاهی

اسکی فضایی،دوچرخه ثابت تردمیل

نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
اسکی فضایی،دوچرخه ثابت تردمیل

تردمیل باشگاهى ،دستگاه بدنسازى،دوچرخه ثابت

نو
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
تردمیل باشگاهى ،دستگاه بدنسازى،دوچرخه ثابت

تردمیل باشگاه،دوچرخه ثابت،اسپینینگ

نو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
تردمیل باشگاه،دوچرخه ثابت،اسپینینگ

دمبل متغییر 15 کیلویی رادیس فیت

نو
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه رادیس شاپ در زند
دمبل متغییر 15 کیلویی رادیس فیت

تجهیز باشگاه بدنسازى ایستگاه بدنسازى تردمیل باشگاه

نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهيزات ورزشى فردين در زند
تجهیز باشگاه بدنسازى ایستگاه بدنسازى تردمیل باشگاه

تردمیل باشگاهی GOOD LIFE

نو
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها در زند
تردمیل باشگاهی GOOD LIFE

دمبل متغییر 6 کیلویی رادیس فیت

نو
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه رادیس شاپ در زند
دمبل متغییر 6 کیلویی رادیس فیت
بعدی

تجهیزات ورزشی در شیراز روی دیوار