حیوانات مزرعه در شوشتر روی دیوار

در حال دریافت ...
فروش کندوعسل درحد نو
۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بوقلمون
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بوقلمون
بز افغانی
توافقی
۵ ساعت پیش
بز افغانی
بیگ نر دورگه اصلی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بیگ نر دورگه اصلی
تخم غاز
توافقی
۵ ساعت پیش
گاو شیری
۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
گاو شیری
بز افغانی سه قلوزا
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
بز افغانی سه قلوزا
مرغ گلین
۷۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ گلین
سه عدد اردک روسی
توافقی
۷ ساعت پیش
سه عدد اردک روسی
بره
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بره
بز ترکی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بز ترکی
بز سانن
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
بز سانن
تعدادی مرغ محلی.گردن لخت۵عدد.ریشو ۲عدد
۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تعدادی مرغ محلی.گردن لخت۵عدد.ریشو ۲عدد
۲راس‌بره‌چاق‌‌سر‌حال‌ مناسب‌‌درجنت‌مکان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
۲راس‌بره‌چاق‌‌سر‌حال‌ مناسب‌‌درجنت‌مکان
خروس لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خروس لاری
خروس ریشو پاپر با مرغ لری تخمگذار
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خروس ریشو پاپر با مرغ لری تخمگذار
خروس محلی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خروس محلی
دوعدد خروس جوان
توافقی
۱۰ ساعت پیش
دوعدد خروس جوان
مرغ وخروس محلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ وخروس محلی
دوبورفروشی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
دوبورفروشی
نرگاومیش
توافقی
۱۱ ساعت پیش
نرگاومیش
۱ عدد میش با بره نر و ۲تا بره نر
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۱ عدد میش با بره نر و ۲تا بره نر
کوه ترکی تخمی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کوه ترکی تخمی
تیشتر افغانی اصل
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیشتر افغانی اصل
در حال دریافت ...
بعدی