خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار شوشتر

کبوتر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر
یک طوق سرخ فروشی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
یک طوق سرخ فروشی
مرغ کرک
توافقی
نیم ساعت پیش
مرغ کرک
بره نرماده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بره نرماده
میش
توافقی
نیم ساعت پیش
میش
غاز نر
توافقی
نیم ساعت پیش
غاز نر
تخم غاز
توافقی
نیم ساعت پیش
تخم غاز
بز جوان ماده تیشتر
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بز جوان ماده تیشتر
نرمیش
توافقی
۱ ساعت پیش
نرمیش
توله سگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
توله سگ
مرغهای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغهای
کبوتر دورگ و رنگی
۷۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر دورگ و رنگی
کوهی سرخ قزوینی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کوهی سرخ قزوینی
تیشتر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیشتر
قفس بزرگ حیوانات
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قفس بزرگ حیوانات
بره ماده افشاری ۹ ماهه شوشتر جاده صاحب
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بره ماده افشاری ۹ ماهه شوشتر جاده صاحب
مرغ تخم گذار و خروس نژاد دار لهستانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ تخم گذار و خروس نژاد دار لهستانی
خروس لاری اصل دانگ بالا
توافقی
۲ ساعت پیش
خروس لاری اصل دانگ بالا
یک جفت کبوتر نر فروشی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک جفت کبوتر نر فروشی
بره
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بره
جفت کبوتر شامی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جفت کبوتر شامی
بزدوقلوداره بره نروماده
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بزدوقلوداره بره نروماده
دم قهوائی نر
توافقی
۴ ساعت پیش
دم قهوائی نر
شیشه ۱۰ میل
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
شیشه ۱۰ میل
بعدی