آگهی استخدام|نیازمندی منشی|کارمند ادری|حسابدار|مدیریت|بازرگانی|سایت استخدام جدید|نیازمندی| دیوار تبریز

همکار امور دفتری منشی. آگهی استخدام
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش
خانم جهت غرفه داری نمایشگاهی
پرداخت توافقی
۶ ساعت پیش
استخدام منشی خانم ، ادمین پیج ، حسابدار خانم
حداکثر ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
فوری
استخدام منشی خانم ، ادمین پیج ، حسابدار خانم
منشی خانوم دو نفر مجرد
حداکثر ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۷ ساعت پیش
منشی خانوم دو نفر مجرد
کارمند آژانس هواپیمایی
پرداخت توافقی با بیمه
۷ ساعت پیش
کارمند آژانس هواپیمایی
منشی خانم
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
منشی خانم، دفتر عمرانی ، ساختمانی
پرداخت ماهانه
۹ ساعت پیش
دعوت به همکاری بیمه کارآفرین
پرداخت ماهانه با بیمه
۹ ساعت پیش
دعوت به همکاری بیمه کارآفرین
منشی
پرداخت توافقی
۱۰ ساعت پیش
حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر
حداکثر ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
منشی نیمه وقت یا تمام وقت
حداکثر ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۱۰ ساعت پیش
استخدام خانم کار دفتری کارخانه
حداکثر ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
استخدام نیروی انبار
حداقل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
منشی دفتروکالت
پرداخت توافقی
۱۲ ساعت پیش
کارمند فروش
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
بیمه سامان کد ۱۱۶۶مدیر فروش و ارتقا جایگاه شغلی
حداکثر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
۱۳ ساعت پیش
دعوت به همکاری در نمایندگی ۱۱۶۶ بیمه سامان
پورسانتی/درصدی
۱۴ ساعت پیش
دعوت به همکاری در نمایندگی ۱۱۶۶ بیمه سامان
اسختدام منشی
پرداخت توافقی
۱۴ ساعت پیش
دعوت همکاری خانم دفتری آبرسان
پرداخت ماهانه
۱۵ ساعت پیش
دعوت همکاری خانم دفتری آبرسان
منشی خانم
حداکثر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
فوری
امور دفتری خدمات
پرداخت ماهانه با بیمه
۱۷ ساعت پیش
پذیرش هتل
حداکثر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
۱۷ ساعت پیش
پذیرش هتل
همکار منشی و اموردفتری خانم مسلط به اینترنت
پرداخت توافقی
۱۸ ساعت پیش
همکار منشی و اموردفتری خانم مسلط به اینترنت
منشی دفتر وکالت
پرداخت ماهانه
فوری
بعدی