خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار تبریز

جوجه عروس طوسی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه عروس طوسی

سفید نر کبوتر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سفید نر کبوتر

طوطی گرینچیک دونخور دستی رام

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
طوطی گرینچیک دونخور دستی رام

عروس هلندی ۱ ساله آهویی فول اهلی

۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی ۱ ساله آهویی فول اهلی

جفت عروس آلبینو مرواریدی مولد

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جفت عروس آلبینو مرواریدی مولد

مسافتی نر چشم سفید

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مسافتی نر چشم سفید

قناری،رسمی بلند

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قناری،رسمی بلند

لوتی قرمز گوز شیرین ایاخ مایا

۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
لوتی قرمز گوز شیرین ایاخ مایا

کوتوله

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کوتوله

قناری فر نر

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری فر نر

عروس سرلاکی لوتینو وطوسی ومینیاتوری

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس سرلاکی لوتینو وطوسی ومینیاتوری

فنج بنگالی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش

کاملا اهلی و به شرط مولد

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کاملا اهلی و به شرط مولد

یک جفت عروس هلندی مولد

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
یک جفت عروس هلندی مولد

کبوتر قرمز کاکلی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر قرمز کاکلی

فروش ۳۵۰ عدد مرغ عشق

۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
فروش ۳۵۰ عدد مرغ عشق

عروس نر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
عروس نر

معاوضه مرغ عشق

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
معاوضه مرغ عشق

جفت عروس مولد صددرصد

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جفت عروس مولد صددرصد

قناری مست اماده قطعه دار

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قناری مست اماده قطعه دار

یک جفت کبوتر

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
یک جفت کبوتر

یک عدد کبوتر ابلاغ مایا خیلی خوش گل قرمزی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
یک عدد کبوتر ابلاغ مایا خیلی خوش گل قرمزی

جوجه عروس

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جوجه عروس

مرغ عشق نخم گذار و کار داده

۱۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ عشق نخم گذار و کار داده
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار تبریز