خرید و فروش و قیمت خودرو کاپرا در تبریز

کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۵
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو دیفرانسیل ۹۲سفید صفر معاوضه دارم با
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کاپرا دو دیفرانسیل ۹۲سفید  صفر معاوضه دارم با
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا 2، مدل ۱۳۹۹
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا 2، مدل ۱۳۹۹
کاپرا تک کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا 2، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا 2، مدل ۱۳۹۷
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
یک دستگاه وانت کاپرا
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک دستگاه وانت کاپرا
کاپرا دو کابین دوگانه دو دیفرانسیل ۸۹ صفر
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دوگانه دو دیفرانسیل ۸۹ صفر
کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۲۷۶ کیلومتر ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۲
فروش کاپرا دو کابین تک دیفر.
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش  کاپرا دو کابین تک دیفر.
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا 2، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
بعدی