خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در تبریز

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۳۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ قابل معاوضه
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ قابل معاوضه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۳۳ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
خودرو سیتروئن C5 فول آپشن معاوضه دارم
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو سیتروئن C5 فول آپشن معاوضه دارم
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲,۵۸۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۵۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی