خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای وراکروز ix55 در تبریز

وراکروز ارس
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
وراکروز ارس
هیوندایix55فول شرکتی مدل 2011
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
هیوندایix55فول شرکتی مدل 2011
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۳
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تمیز ix55 درمنطقه تبریز
۲۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تمیز  ix55  درمنطقه تبریز
هیوندای وراکروز ix55، ارس پلاک مدل ۲۰۱۳
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
هیوندای وراکروز ix55، ارس پلاک مدل ۲۰۱۳
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
هیوندا ix55-2013
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندا ix55-2013
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۰
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۰
هیوندای ix55 وراکروز
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه
هیوندای ix55 وراکروز
هیوندای وراکروز ix55 ارس پلاک
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه
هیوندای وراکروز ix55 ارس پلاک
وراکروز ارس
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
وراکروز ارس
هیونداix55سفید
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیونداix55سفید
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۰۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۰۹
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای وراکروز ix55، مدل ۲۰۱۱
بعدی