خرید و فروش و قیمت خودرو جک در تبریز مدل ۱۳۹۴

جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۹ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک اس۵مدل۹۴دنده
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
جک اس۵مدل۹۴دنده
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک s5 دنده مدل 94
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک s5 دنده مدل 94
جک مدل ٩٤ بدون رنگ اتوماتیک
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک مدل ٩٤ بدون رنگ اتوماتیک
جک دنده ای مدل ۹۴
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک دنده ای مدل ۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی