خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تبریز

وانت مزدا 2000، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
وانت مزدا 2000، مدل ۱۳۷۸
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۹,۹۹۹ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
خودرو مزدا ٣ مدل ٨٩
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
وانت پیکان 1600، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
مزدا کارا دوکابین
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مزدا کارا دوکابین
مزدا 3 مونتاژ تیپ 1، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
مزدا 3 مونتاژ تیپ 1، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
مزدا۳ تیپ۳ مدل ۸۹
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
مزدا۳ تیپ۳ مدل ۸۹
مزدا ۳ مدل ۸۹
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
مزدا ۳ مدل ۸۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
مزدا 3
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوزکارخانه مدل ۱۳۷۸
۲۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوزکارخانه مدل ۱۳۷۸
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا تک کابین۲۰۰۰، مدل۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
وانت مزدا کارا تک کابین۲۰۰۰، مدل۱۴۰۱
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۱
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
بعدی