خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک در تبریز

نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۹۰
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸خوش روخ
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸خوش روخ
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۶
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۶
خودرو ماکسیما مدل ۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
خودرو ماکسیما مدل ۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۷
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل ۱۳۸۲
ماکسیما۸۹
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
ماکسیما۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹ در حد
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹ در حد
ماکسیما مدل 86 اتوماتیک تمیز
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
ماکسیما مدل 86 اتوماتیک  تمیز
ماکسیما مدل ۸۷
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ماکسیما مدل ۸۷
نیسان ماکسیما اتومات مدل۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
نیسان ماکسیما اتومات مدل۹۰
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۴
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
ماکسیما مدل ۹۰ اتوماتیک
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ماکسیما مدل ۹۰ اتوماتیک
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۵
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۱
نیسان ماکسیما مدل۸۹
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مدل۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۲۱۷,۱۰۶ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۷
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
بعدی