خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر در تبریز

نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
یک ربع پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۲۱۵,۵۵۲ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، در صفر
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، در صفر
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۰
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۷
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4سیلندر گیربکس 6 دنده مدل ۱۳۷۹
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
نیسان پاترول 4سیلندر گیربکس 6 دنده مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
پاترول ۴در۴
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پاترول ۴در۴
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۱
پاترول 4در 4سیلندر مدل 78
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۳۳,۳۳۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
بعدی