خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۴

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۸۸ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه کارخانه
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، دوگانه سوز
۱۷۷,۴۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، دوگانه سوز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، بنزینی
۹۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، بنزینی
پراید مدل ۹۴
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید مدل ۹۴
پراید 131 SEدوکانه کارخانه
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SEدوکانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، دوگانه سوز
۱۷۷,۴۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴، دوگانه سوز
پراید 131 se مدل ۱۳۹۴
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 se مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز CNG بدون رنگ
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ دوگانه سوز CNG  بدون رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
بعدی