خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 SE در تبریز

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱,۲۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه با مخزن و نصبیات نو
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه با مخزن و نصبیات نو
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132مدل ۹۵ معاوضه با پرشیا
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132مدل ۹۵ معاوضه با پرشیا
پراید کم کارکرد مدل 99
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانهCNG
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانهCNG
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۹,۷۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی