خرید و فروش و قیمت خودرو رنو ساندرو در تبریز

رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ساندرو دنده ای ۹۶ کم کارکرد بدون رنگ
۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
ساندرو دنده ای ۹۶ کم کارکرد بدون رنگ
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
رنو ساندرو استپ وی دنده ای صفر و خشک
۶۰۰ کیلومتر ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو ساندرو استپ وی دنده ای صفر و خشک
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساندرو دنده ای ۹۵
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
ساندرو دنده ای ۹۵
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو ساندرو دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
رنو ساندرو دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ساندرو اتوماتیک مدل 95
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساندرو اتوماتیک مدل 95
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
رنو ساندرو اتومات
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو ساندرو اتومات
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای مدل ۹۷ شبستر
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو ساندرو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
بعدی