خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز

سمندLX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
سمندLX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۶۵,۸۳۲ کیلومتر جهت معاوضه
یک ربع پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴ دوگانه بیرون
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴ دوگانه بیرون
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
سمند موتور ملی ۹۷ کلاس۱۶(قابل معاوضه)
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند موتور ملی ۹۷ کلاس۱۶(قابل معاوضه)
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۲,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX گازسوزکارخونه، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX گازسوزکارخونه، مدل ۱۳۸۸
سمند LX EF7 گازسوز موتور ملی، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز موتور ملی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل آخرهای ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل آخرهای ۱۳۹۸
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ دوگانه بیرون
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰  دوگانه بیرون
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷
۷۶,۱۰۰ کیلومتر ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷
بعدی