خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز در تبریز

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزگارخانه، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۹۷
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا یک دوگانه بیرون مدل ۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
تیبا یک دوگانه بیرون مدل ۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۴۱ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی