آگهی استخدام | کارگر ساده | نظافتچی | خدماتی | خدمه | پرستار بیمار |استخدام نگهبان و سرایداری |سایت استخدام| دیوار تبریز

استخدام خانم آبدارخانه
پرداخت توافقی
نیم ساعت پیش
منشی مطب..نظافت
حداکثر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
فوری
استخدام شرکت خدماتی یامور مهر گستر
پرداخت توافقی با بیمه
۱ ساعت پیش
استخدام شرکت خدماتی یامور مهر گستر
نگهبانی
پرداخت توافقی
۴ ساعت پیش
استخدام کارواش
پرداخت توافقی
۴ ساعت پیش
استخدام کارواش
نظافت و اشپزی
پرداخت روزانه
۵ ساعت پیش
همکار خانم نظافتچی
پرداخت ماهانه
۷ ساعت پیش
استخدام خانم جهت نگهداری کودک و کار منزل
حداکثر ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۹ ساعت پیش
استخدام خانم جهت نگهداری کودک و کار منزل
کارواش لنس کار
پرداخت توافقی
فوری
به یک نفر خانم نظافتچی نیازمندیم
حداکثر ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
۱۰ ساعت پیش
کارگر جهت نظافت باشگاه نیازمندیم
پرداخت توافقی
۱۰ ساعت پیش
کارگر کارواش ، بیمه ، استخدام دائم
پرداخت روزانه با بیمه
فوری
کارگر کارواش ، بیمه ، استخدام دائم
استخدام نیروی خدماتی آقا وخانم
پرداخت توافقی
۱۲ ساعت پیش
۱نفر نگهبان ساختمان
حداقل ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۲۰ ساعت پیش
سرایدارخانم
پرداخت ماهانه
۲۰ ساعت پیش
استخدام خانم برای نظافت و پذیرایی دفتر
حداکثر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۲۳ ساعت پیش
نظافت سالن فیبروز کده
حداکثر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
۲۳ ساعت پیش
امور دفتری
پرداخت توافقی
فوری
به ۲ نفر نگهبان
حداقل ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
دیروز
کارواشکار حرفه ای
پرداخت توافقی
دیروز
استخدام آبدارچی آقا یا خانم
حداکثر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
دیروز
استخدام نیروی کار در کارواش
حداکثر ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه با بیمه
فوری
استخدام نیروی کار در کارواش
نظافت مجتمع
حداقل ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
دیروز
ابدارچی و نظافت.خانم
حداکثر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت ماهانه
فوری
بعدی