رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در تبریز

خواستار پارکینگ خودرو در محدوده منجم چهار راه بهار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۸ متر ارم منطقه ۵
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان ۱۰۳ متر اول ارم
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
آپارتمان ۶۵متر باغمیشه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان ۶۵متر باغمیشه
آپارتمان ۶۰مترسهند فاز۲مجتمع میلاد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش
آپارتمان حدوداً ۸۰متر مربع در ویلاشهر فاز ۳
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان حدوداً ۸۰متر مربع در ویلاشهر فاز ۳
آپارتمان ۷۵ متر فلکه یاغچیان
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
آپرتمان در سهند فاز ۳
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رهن واجاره آپارتمان در رشدیه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رهن واجاره آپارتمان در رشدیه
باغمیشه کوی ولیعصر۲شمالی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
باغمیشه کوی ولیعصر۲شمالی
آپارتمان دربست در ششگلان عارف بر خیابان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان دربست در ششگلان عارف بر خیابان
آپارتمان 75متر عباسی مجتمع کوهساران
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
حیاط دربست با تمامی امکانات اخرطالقانی تربیت معلم
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
حیاط دربست با تمامی امکانات اخرطالقانی تربیت معلم
حیاط ویلایی واقع در سهند
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
حیاط دربست دو طبقه ۲۵۰متر مناسب کارگاه آخر عباسی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان،۸۵متر،یاغچیان
ودیعه: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
آپارتمان 105متری آبرسان رضا نژاد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان 105متری آبرسان رضا نژاد
رهن اجاره حیاط دربست در اسکو
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
رهن اجاره حیاط دربست در اسکو
آپارتمان ۱۲۰ متر الهیه ظفر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر جنوبی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر جنوبی
اپارتمان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اپارتمان
آپارتمان 66متری در عباسی بهشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
آپارتمان 66متری در عباسی بهشتی
رهن و اجاره آپارتمان در توانیر رسالت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان در توانیر رسالت
رهن اجاره اپارتمان در شنب غازان
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن اجاره اپارتمان در شنب غازان
بعدی