خرید | فروش | گلیم، جاجیم و گبه | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار تبریز

گلیم فرش قالی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گلیم فرش قالی
گلیم
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
گلیم
ورنی دستباف
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ورنی دستباف
گلیم دست بافت
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گلیم دست بافت
گلیم قدیمی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
گلیم قدیمی
قالی دست بافت
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
قالی دست بافت
گلیم
توافقی
دیروز
گلیم
جاجیم قدیمی
توافقی
پریروز
جاجیم قدیمی
ورنی دستباف
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ورنی دستباف
با پشم و رنگرزی سنتی گلیم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
با پشم  و رنگرزی سنتی گلیم
گلیم ورزقان
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گلیم ورزقان
پشم خالص قدیمی گلیم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پشم خالص قدیمی گلیم
گلیم فرش ماشینی راهرو آشپزخانه
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش تبریز درجه1
گلیم فرش ماشینی  راهرو آشپزخانه
جاجیم قدیمی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جاجیم قدیمی
جاجیم قدیمی با قدمت بیش از ۶۰سال نو وبدون استفاده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جاجیم قدیمی با قدمت بیش از ۶۰سال نو وبدون استفاده
گلیم قدیمی با قدمت بیش از صدسال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گلیم قدیمی با قدمت بیش از صدسال
ورنی دستباف
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ورنی دستباف
گلیم در حد نو
۶۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
گلیم در حد نو
نیاز به رفو دارد (چندجا ) گلیم
توافقی
۳ روز پیش
نیاز به رفو دارد (چندجا ) گلیم
گلیم دست بافت قدیمی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گلیم فرمش قدیمی عتیقه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گلیم فرمش قدیمی عتیقه
یک جفت فرش 9متری
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یک جفت فرش 9متری
جاجیم وگلیم
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گلیم کناره 60×200دستبافت
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بعدی