خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار تایباد

2000

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
2000

سهره اهوازی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سهره اهوازی

واگذاری گربه خونگی نر

۴ ساعت پیش
واگذاری گربه خونگی نر

تقلی‌با‌بره‌نر

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
تقلی‌با‌بره‌نر

کوتوله

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کوتوله

یک جفت مرغ دستی و بالغ

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک جفت مرغ دستی و بالغ

نر ماده مسافتی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
نر ماده مسافتی

۲عدد عروس دستی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۲عدد عروس دستی

جوجه محلی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
جوجه محلی

پنج دانه میش جوان

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پنج دانه میش جوان

گوسفند شیری جوان ۱۹ عدد

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گوسفند شیری جوان ۱۹ عدد

مرغ عشق بالغ

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ عشق بالغ

گوسفند

۱۶۸,۵۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش

مرغ خانگی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مرغ خانگی

طوطی گرینچیک

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
طوطی گرینچیک

پرنده

۱,۱۱۱ تومان
۱۲ ساعت پیش
پرنده

جوجه خروس لاری

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
جوجه خروس لاری

گوساله نر و ماده چهار تا

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
گوساله نر و ماده چهار تا

جوجه بوقلمون

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش

خروس لاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خروس لاری

کفتر فروشی.

۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کفتر فروشی.

مرغ تخمی وکاکلی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ تخمی وکاکلی

جوجه بوقلمون گوشتی ۷۰روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

خروس لاری

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس لاری
بعدی