رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در تایباد

آپارتمان استقلال

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان استقلال
۵

آپارتمان بلوار امام علی مسکن مهر سمت پمپ گاز

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان بلوار امام علی مسکن مهر سمت پمپ گاز
۳

آپارتمان ۱۲۵متری طبقه اول

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۲۵متری طبقه اول
۳

دنبال یه خانه در تایباد با متراژ کم

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش

مسکن مهراجاره ۱۵تومن رهن ۲تومن اجاره

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

آپارتمآن

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی

نمایش نقشه