خرید و فروش املاک اداری، تجاری در مجیدیه تهران

۵۰ متر موقعیت اداری خیابان همایی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
70مترمغازه(2پارکینگ سندی)ملکیت وسرقفلی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مجیدیه حسن بنا ٢٠٠ متر بدون سرقفلی
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
۵۰متر مغازه(سرقفلی)
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مجیدیه
۵۰متر مغازه(سرقفلی)
مغازه14 متری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در مجیدیه
مغازه14 متری
105متر. تجاری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مجیدیه
105متر. تجاری
۹۰متراداری رهن کامل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
۹۰متراداری رهن کامل
ساقدوش-بنی هاشم150متر نوساز
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مجیدیه
۱۰۰ متر تجاری و مستغلات
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مجیدیه
سرقفلی یک باب مغازه به متراژ ۲۴متر کف
توافقی
پریروز در مجیدیه
50 متر مغازه مجیدیه
توافقی
پریروز در مجیدیه
۶۰ متر تجاری بر اصلی مجیدیه
توافقی
پریروز در مجیدیه
مجیدیه موقعیت اداری 123 متر بر بیژن
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مجیدیه موقعیت اداری 123 متر بر بیژن
مغازه ۱۵متر مجیدیه جنوبی شانزده متری دوم
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مجیدیه
100مترمغازه(براصلی رسالت)مناسب تمامی مشاغل
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
100مترمغازه(براصلی رسالت)مناسب تمامی مشاغل
مغازه 75 متر / مجیدیه شمالی / پرتوی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه ۲۴ متری خیابان حاجی پور
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مجیدیه
50 متر
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مجیدیه
50 متر
مغازه ۳۹ متر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مجیدیه
مغازه ۳۹ متر
فروش مغازه تجاری
توافقی
۷ روز پیش در مجیدیه
تجاری معاوضه با آپارتمان
توافقی
هفتهٔ پیش در مجیدیه
تجاری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
تجاری
بر بزرگراه رسالت نزدیک مجتمع قضایی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
مغازه-بر خ همایی-۵۰متر-سه بر -ملکیت وسرقفلی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
بعدی