خرید و فروش املاک اداری، تجاری در نارمک جنوبی تهران

یک مغازه فروشی سمت نارمک جنوبی دردشت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در نارمک جنوبی
یک مغازه فروشی سمت نارمک جنوبی دردشت
۴۰ متر بر اصلی نارمک مناسب تمام مشاغل
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نارمک جنوبی
۴۰ متر بر اصلی نارمک  مناسب تمام مشاغل
فروش ملکیت وسرقفلی ۲۲مترمغازه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک جنوبی
۲۸ متر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
آپارتمان موقعیت اداری بازسازی شده
۲,۷۵۸,۷۳۹,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
آپارتمان موقعیت اداری بازسازی شده
مغازه 20 متر مربع
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نارمک جنوبی
مغازه 20 متر مربع
((واحد اداری بر اصلی خیابان دماوند))
توافقی
مشاور املاک در نارمک جنوبی
((واحد اداری بر اصلی خیابان دماوند))
۵۵ متر بر خ دماوند(سند اداری)
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
۷۲متر نارمک سرسی متری نارمک
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
مغازه ۲۵ متر نارمک
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
۲۷مترملکیت وسرقفلی
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
۲۷مترملکیت وسرقفلی
مغازه 5 متر بر 51متر با 60 متر انبار
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
مغازه 5 متر بر 51متر با 60 متر انبار
مغازه ۲۵ متری،همراه با پارکینگ مجزا
توافقی
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
۲۱ متر مغازه
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
نارمک ۴۰ متر مغازه ثانی غربی
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
نارمک ۱۴۵ متر نبش تلفنخانه
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
فروش ۲۲متر مغازه ملکیت وسرقفلی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
مغازه ۲ دهنه بر آیت جنوبی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
مغازه ۲ دهنه بر آیت جنوبی
۱۳۲متر مغازه دو نبش نارمک تهران نو
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
واحد ۷۵ متری ، موقعیت اداری ، نارمک
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
واحد ۷۵ متری ، موقعیت اداری ، نارمک
مغازه 120 متر بر30 متری آیت
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
مغازه ۴۵ متری
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
بعدی