خرید و فروش املاک اداری، تجاری در شهران جنوبی تهران

موقعیت اداری ۱۳۵متر
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری آژانس املاک در شهران جنوبی
موقعیت اداری ۱۳۵متر
۹۰متر تابلوخور فلکه اول شهران
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۹۰متر تابلوخور  فلکه اول شهران
۷۰متر فول طبقه اول شهران آبشناسان
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰متر  فول  طبقه اول  شهران آبشناسان
۸۹متر طبقه۲ فول شهران
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۸۹متر  طبقه۲  فول  شهران
63متر/یکخواب/پایانکار اداری/بر بلوار شهران
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
63متر/یکخواب/پایانکار اداری/بر بلوار شهران
۱۴۳ متر مغازه رویایی مناسب همه اصناف
۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهران جنوبی
۱۴۳ متر مغازه رویایی مناسب همه اصناف
فروش ۷۷متر موقعیت اداری شهران
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
فروش ۷۷متر موقعیت اداری شهران
۷۰متر. طبقه اول. فول امکانات. تابلوخور. شهران
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰متر. طبقه اول. فول امکانات. تابلوخور. شهران
۸۹متر فول امکانات بر اصلی شهران
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۸۹متر  فول امکانات  بر اصلی شهران
۶۸ متر // فایل / اداری
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۶۸ متر // فایل / اداری
ساختمان موقعیت اداری بر همت فروش یکجا
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۶۲ متر سند اداری / فول / شهران
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
1200 متر موقعیت اداری همت
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
1200 متر موقعیت اداری همت
اپارتمان ۹۵ موقعیت اداری
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
اپارتمان ۹۵ موقعیت اداری
۹۴‌متر با موقعیت اداری شهران جنوبی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۹۴‌متر با موقعیت اداری شهران جنوبی
اپارتمان با موقعیت اداری ،۶۹متر
۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهران جنوبی
اپارتمان با موقعیت اداری ،۶۹متر
موقعیت اداری 70متر
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهران جنوبی
۷۰متر موقعیت اداری فول امکانات بر اصلی رو به نما
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰متر موقعیت اداری فول امکانات بر اصلی رو به نما
۷۰ متر موقعیت اداری براصلی(شهران جنوبی)
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰ متر موقعیت اداری براصلی(شهران جنوبی)
اپارتمان موقعیت اداری ۶۸ متر
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهران جنوبی
۸۸ متری فلت اداری شهران
۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۸۸ متری فلت اداری شهران
واحد اداری ۶۰ متری
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران جنوبی
واحد اداری ۶۰ متری
70 متر / موقعیت اداری / طوقانی / آبشناسان
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
70 متر / موقعیت اداری / طوقانی / آبشناسان
۹۰ متر موقعیت اداری / فول امکانات / رو به نما
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۹۰ متر موقعیت اداری / فول امکانات / رو به نما
بعدی