خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در شهران جنوبی تهران

۱۳۴ متر ۲ اتاق بزرگ// کوهسار سرمایه گذاری
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۱۳۴ متر ۲ اتاق بزرگ//  کوهسار سرمایه گذاری
۷۰ متر موقعیت اداری براصلی(شهران جنوبی)
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰ متر موقعیت اداری براصلی(شهران جنوبی)
موقعیت اداری ۱۳۵متر
توافقی
فوری آژانس املاک در شهران جنوبی
موقعیت اداری ۱۳۵متر
۷۰ متر ۲ خواب موقعیت اداری بر اصلی رو به نما
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰ متر ۲ خواب موقعیت اداری بر اصلی رو به نما
۹۰متر تابلوخور فلکه اول شهران
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۹۰متر  تابلوخور   فلکه اول شهران
۷۰متر فول طبقه اول شهران آبشناسان
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۷۰متر   فول   طبقه اول   شهران آبشناسان
140متر فلت/فول /نوساز کلید نخورده/شیک شهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
140متر فلت/فول /نوساز کلید نخورده/شیک شهران
واحد اداری ۱۴۲ متری شهران
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
واحد اداری ۱۴۲ متری شهران
۶۰ متر موقعیت اداری شهران
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهران جنوبی
1200 متر موقعیت اداری همت
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
1200 متر موقعیت اداری همت
واحد اداری ۶۰ متری
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهران جنوبی
واحد اداری ۶۰ متری
۱۴۰ متر ۲ اتاق اداری شهران
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۱۴۰ متر ۲ اتاق  اداری شهران
63متر/یکخواب/پایانکار اداری/بر بلوار شهران
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
63متر/یکخواب/پایانکار اداری/بر بلوار شهران
فروش ۷۷متر موقعیت اداری شهران
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
فروش ۷۷متر موقعیت اداری  شهران
۹۰متر.فول امکانات‌.موقعیت اداری.شهران
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۹۰متر.فول امکانات‌.موقعیت اداری.شهران
آپارتمان۷۱متر/فلت/سند اداری/نوساز/شهران
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
موقعیت اداری 70متر
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران جنوبی
77متر/یکخواب/بر شهران/پایان کار اداری
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
77متر/یکخواب/بر شهران/پایان کار اداری
60متر/فول امکانات/موقعیت/طوقانی
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
60متر/فول امکانات/موقعیت/طوقانی
۴۴متر۱خواب فول موقعیت اداری شهران
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۴۴متر۱خواب فول موقعیت اداری شهران
۶۰ متر // شهران جنوبی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۶۰ متر // شهران جنوبی
بعدی