خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در نجات اللهی تهران

آپارتمان ۵۵متری ۲خوابه نجات الهی سمیه
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۸۸متر موقعیت اداری فول امکانات سپهبد قرنی
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
۸۸متر موقعیت اداری فول امکانات سپهبد قرنی
۹۰متر موقعیت اداری نجات الهی همکف
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۹۰متر موقعیت اداری نجات الهی همکف
50 متر موقعیت اداری نجات الهی (ویلا
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
50 متر موقعیت اداری نجات الهی (ویلا
530 متر سند اداری نجات الهی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
آپارتمان با موقعیت اداری، ۷۵ متر
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در نجات اللهی
آپارتمان با موقعیت اداری، ۷۵ متر
۷۴ متر در لوکیشن
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نجات اللهی
۷۴ متر  در  لوکیشن
80 متر بازسازی شده موقعیت اداری سمیه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
80 متر بازسازی شده موقعیت اداری سمیه
55 متر دفتر کار موقعیت اداری بر سمیه فول امکانات
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
نجات الهی ، سند اداری
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
نجات الهی ، سند اداری
۴ طبقه ۱۰۰ متری در ۱۸۰ متر زمین نجات اللهی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۸۰متر ویلا /حیاط کاملا اختصاصی مجزا
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۸۰متر ویلا /حیاط کاملا اختصاصی مجزا
۷۱ متر سند اداری در نجات‌الهی
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۷۱ متر سند اداری در نجات‌الهی
نجات الهی .کریم خان.مستغلات۱۲۶۵متر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
نجات الهی .کریم خان.مستغلات۱۲۶۵متر
سمیه حافظ اپارتمان موقعیت اداری 107 متر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
سمیه حافظ اپارتمان موقعیت اداری 107 متر
۱۱۶متر،فول امکانات،بر سمیه نجات الهی،
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۱۶متر،فول امکانات،بر سمیه نجات الهی،
کریم خان نجات الهی ۹۰ متر بر اصلی
توافقی
مشاور املاک در نجات اللهی
حافظ ۵۰ متر موقعیت اداری
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
کریم خان»«ویلا ۲۲۰۰متر مستغلات موقعیت اداری
توافقی
آژانس املاک در نجات اللهی
کریم خان»«ویلا ۲۲۰۰متر مستغلات موقعیت اداری
٨۴ متر موقعیت اداری بر اصلی سمیه
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نجات اللهی
٨۴ متر موقعیت اداری بر اصلی سمیه
۱۳۷متر سند اداری کریم خان نجات الهی
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
آپارتمان سنداداری فروش150متر
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
آپارتمان سنداداری فروش150متر
۵۱ متر دفتر کار موقعیت اداری نجات الهی
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نجات اللهی
۵۱ متر دفتر کار موقعیت اداری نجات الهی
۱۲۰ متر شیک موقعیت فول سمیه
۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نجات اللهی
۱۲۰ متر شیک موقعیت فول سمیه
بعدی