خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در مبارک‌آباد بهشتی تهران

۶۹ متر،تک خواب پارکینگ سند تک برگ فول

۲,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
۶۹ متر،تک خواب پارکینگ سند تک برگ فول
۸

آپارتمان ۸۵ متری/ساخت برند منطقه

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۸۵ متری/ساخت برند منطقه
۹

آپارتمان 85متری فول MDF در کهریزک

۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان 85متری فول MDF در کهریزک
۵

آپارتمان۸۶متری۲واحدی

۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۸۶متری۲واحدی
۱۲

آپارتمان ۶۰متری خوشنقشه.قیمت مناسب

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۶۰متری خوشنقشه.قیمت مناسب
۸

آپارتمان۶۸متری،دو‌خواب،روبنما،سند تک برگ

۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۶۸متری،دو‌خواب،روبنما،سند تک برگ
۵

آپارتمان ۶۴ متری دو خوابه

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۶۴ متری دو خوابه
۹

آپارتمان ۶۵ متری/زیرقیمت/برخیابون اصلی/سندمادر

۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۶۵ متری/زیرقیمت/برخیابون اصلی/سندمادر
۷

آپارتمان ۹۵ متری دوخواب شیک کلیدنخورده

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۹۵ متری دوخواب شیک کلیدنخورده
۱۴

آپارتمان ۷۰متری مخصوص مشکل پسندان لوکیشن قوی

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک محمد باقرشهر تهران شهرری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۷۰متری  مخصوص مشکل پسندان لوکیشن قوی
۷

آپارتمان 109قلب کهریزک

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک یاران شهر ری در کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان 109قلب کهریزک
۵

آپارتمان 82مترفول امکانات

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک یاران شهر ری در کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان 82مترفول امکانات
۶

آپارتمان 92متری دوخوابه

۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مبارک‌آباد بهشتی

آپارتمان ۵۸متری ۶۴۰ میلیون وام بر عهده دفتر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک محمد باقرشهر تهران شهرری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۵۸متری ۶۴۰ میلیون وام بر عهده دفتر
۵

آپارتمان ۸۰متری .پرده خورعالی

۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۸۰متری .پرده خورعالی
۱۶

آپارتمان 2خواب فول امکانات در کهریزک

۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان 2خواب فول امکانات در کهریزک
۴

آپارتمان خوش نقشه با پارکینگ در کهریزک

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان خوش نقشه با پارکینگ در کهریزک
۳

آپارتمان ۷۷متری دوخواب.کلیدنخورده.سنداماده

۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۷۷متری دوخواب.کلیدنخورده.سنداماده
۱۰

آپارتمان نوساز فول امکانات در کهریز‌ک

۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان نوساز فول امکانات در کهریز‌ک
۳

آپارتمان 65متری،سند دار با پارکینگ

۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان 65متری،سند دار با پارکینگ
۴

آپارتمان ۶۰متری فول امکانات شیک.تک برگ

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۶۰متری فول امکانات شیک.تک برگ
۱۵

آپارتمان خوش نقشه با پارکینگ در کهریزک

۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جزیره تهران ری باقرشهر کهریزک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان خوش نقشه با پارکینگ در کهریزک
۴

آپارتمان ۹۰متری سندتک برگ دسترسی به مترو

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک محمد باقرشهر تهران شهرری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۹۰متری سندتک برگ دسترسی به مترو
۷

آپارتمان شیک/میدان ساعت/فول امکانات وفول لوازم

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک باقرشهر تهران ری در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان شیک/میدان ساعت/فول امکانات وفول لوازم
۱۲
بعدی

نمایش نقشه