خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در مبارک‌آباد بهشتی تهران

اپارتمان۶۶متری وامدار کهریزک خوش نقشه چهارباغ
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
اپارتمان۶۶متری وامدار کهریزک خوش نقشه چهارباغ
آپارتمان۶٨متری کهریزک کلیدنخورد فول امکانات روبنما
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۶٨متری کهریزک کلیدنخورد فول امکانات روبنما
یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری آماده‌ی فروش
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مبارک‌آباد بهشتی
یک واحد آپارتمان  ۱۰۰متری  آماده‌ی فروش
اپارتمان۵۷مترپارکینگداروامدارکهریزک نوسازخوش نقشه
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
اپارتمان۵۷مترپارکینگداروامدارکهریزک نوسازخوش نقشه
آپارتمان،۸۸متری کهریزک دو واحدی وامدارخوش نقشه
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان،۸۸متری کهریزک دو واحدی وامدارخوش نقشه
آپارتمان ١٢٨متری کهریزک نوساز ٣واحدی روبنما
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان،۶۸متری کهریزک نوسازروبه نما نزدیک مترو
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان،۶۸متری کهریزک نوسازروبه نما نزدیک مترو
آپارتمان ٨٠متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ٨٠متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
آپارتمان،۱۲۸متری کهریزک وامدارروبنما سه واحدی
۱,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان،۱۲۸متری کهریزک وامدارروبنما سه واحدی
آپارتمان٨٨متری کهریزک پارکینگدار سندتک برگ چهارباغ
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان٨٨متری کهریزک پارکینگدار سندتک برگ چهارباغ
آپارتمان ٨٠متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ٨٠متری کهریزک کلیدنخورده فول امکانات
آپارتمان ۱۴۹مترکهریزک تک واحدی دوکله نور
۱,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۱۴۹مترکهریزک تک واحدی دوکله نور
آپارتمان۶۰متری۲واحدی پارکینگدارفول۱۰۰وام کهریزک
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۶۰متری۲واحدی پارکینگدارفول۱۰۰وام کهریزک
آپارتمان ١۴٨متری کهریزک نوساز تک واحدی سند تک برگ
۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ١۴٨متری کهریزک نوساز تک واحدی سند تک برگ
اپارتمان۱۰۵مترکهریزک ۱۶۰ وام روبنماقرق نورخوش نقشه
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
اپارتمان۱۰۵مترکهریزک ۱۶۰ وام روبنماقرق نورخوش نقشه
آپارتمان ٩۵متری کهریزک پارکینگدارکلیدنخورده روبنما
۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ٩۵متری کهریزک پارکینگدارکلیدنخورده روبنما
آپارتمان۹۵متری کهریزک پارکینگدارلوازم فول نوساز
۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۹۵متری کهریزک پارکینگدارلوازم فول نوساز
آپارتمان ٧۵متری کهریزک نوساز پارکینگدار نزدیک مترو
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ٧۵متری کهریزک نوساز پارکینگدار نزدیک مترو
آپارتمان۸۰متری کهریزک نوساز پارکینگدارغرق نور
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۸۰متری کهریزک نوساز پارکینگدارغرق نور
آپارتمان ۶٠متری٢واحدی پارکینگدار سندتک برگ کهریزک
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان ۶٠متری٢واحدی پارکینگدار سندتک برگ کهریزک
آپارتمان١٠۶مترکهریزک پارکینگدار سندتک برگ چهارباغ
توافقی
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان١٠۶مترکهریزک پارکینگدار سندتک برگ چهارباغ
۸۲متر اپارتمان پیش فروش کهریزک
توافقی
۸ ساعت پیش در مبارک‌آباد بهشتی
۸۲متر اپارتمان پیش فروش کهریزک
فروش آپارتمان تمیز و خوش ساخت در قوچصار شهری
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در مبارک‌آباد بهشتی
فروش آپارتمان تمیز و خوش ساخت در قوچصار شهری
آپارتمان۷۵متری کهریزک نوسازنزدیک مترو روبنما
۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مبارک‌آباد بهشتی
آپارتمان۷۵متری کهریزک نوسازنزدیک مترو روبنما
بعدی