خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در دیلمان تهران

آپارتمان ۵۵ متری دیلمان
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان ۵۵ متری دیلمان
۷۵ متر ۲ خواب
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
۷۵ متر ۲ خواب
آپارتمان ۸۰ متری / شهر ری
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان ۵۹متری تکواحدی
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
133 متر تکواحدی دیلمان شهرری
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
133 متر تکواحدی دیلمان شهرری
شهر ری ۱۰۰ متر تک واحد ( آرامگاه )
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
شهر ری ۱۰۰ متر تک واحد ( آرامگاه )
۸۹ متر شهرری دیلمان شمالی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان ۸۰ متری تکواحد دیلمان جنوبی
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در دیلمان
آپارتمان ۸۰ متری  تکواحد  دیلمان جنوبی
اپارتمان ۱۳۵ متری کلید نخورده دیلمان
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دیلمان
اپارتمان ۱۳۵ متری کلید نخورده دیلمان
67 متر ساخت 1397 میدان نماز تکواحدی دو کله شیک
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دیلمان
67 متر ساخت 1397 میدان نماز تکواحدی دو کله شیک
آپارتمان۵۹متری تکواحدی خوش نقشه محدوده میدان نماز
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان 52 متری تک خواب
توافقی
۹ ساعت پیش در دیلمان
آپارتمان 52 متری تک خواب
فروش آپارتمان۵۵متر/شهرری/منتظری
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
فروش آپارتمان۵۵متر/شهرری/منتظری
آپارتمان ۴۸ متری خوش نقشه منتظری
توافقی
۱۰ ساعت پیش در دیلمان
آپارتمان ۴۸ متری خوش نقشه منتظری
۶۸متر/تکواحدی/خوش نقشه
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
۶۸متر/تکواحدی/خوش نقشه
آپارتمان ۱۲۵متری دو خوابه
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان۷۵متر /تکواحدی/شهرری/ارشاد/شهر ری
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان۷۵متر /تکواحدی/شهرری/ارشاد/شهر ری
آپارتمان ۹۵ متر دو خواب
توافقی
۲۳ ساعت پیش در دیلمان
آپارتمان ۱۱۰دیلمان شمالی انتهای ساختمان جهاد
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
اپارتمان ۶۰متری غیوری جنوبی
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
125 متر 3 خواب
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دیلمان
آپارتمان ۷۲متر /شهرری/خ آزموده
توافقی
آژانس املاک در دیلمان
آپارتمان ۷۲متر /شهرری/خ آزموده
شهرری / 70 متر / تکواحد / شهرری
توافقی
دیروز در دیلمان
شهرری / 70 متر / تکواحد / شهرری
آپارتمان 59 متر تک خواب نو ساز دیلمان شمالی
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دیلمان
بعدی