خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در سازمان برنامه تهران

۴۴۵/۵ متر زمین کلنگی (سازمان برنامه)
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در سازمان برنامه
۴۴۵/۵ متر زمین کلنگی (سازمان برنامه)
آپارتمان ۵۷.۲۱ متر مربع
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سازمان برنامه
آپارتمان   ۵۷.۲۱ متر مربع
۹۰ متر ۲ خواب فردوس غرب ۸ساله فول
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۹۰ متر ۲ خواب فردوس غرب ۸ساله فول
95متر دو خواب فول امکانات سازمان برنامه شمالی
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
95متر دو خواب فول امکانات سازمان برنامه شمالی
آپارتمان ۷۵متری فول بازسازی
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سازمان برنامه
۲۱۲ متر تک واحدی سازمان برنامه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۲۱۲ متر  تک واحدی سازمان برنامه
فروش آپارتمان ۱۱۴ متری / شاهکاری از جنس هنر
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
فروش آپارتمان ۱۱۴ متری / شاهکاری از جنس هنر
۱۳۳ متری تلفیقی از مدرنیته و شاهنشینی / ۳ جهت نور
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۳۳ متری تلفیقی از مدرنیته و  شاهنشینی / ۳ جهت نور
۱۳۲متر سازمان برنامه مرکزی سه خواب
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۳۲متر سازمان برنامه مرکزی سه خواب
۱۶۲متر تکواحدی سازمان کوی کیهان سه خواب
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۶۲متر تکواحدی سازمان کوی کیهان سه خواب
۷۰ متر/دوخواب/فول امکانات
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۷۰ متر/دوخواب/فول امکانات
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سازمان برنامه
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
آپارتمان ۶۸ متری / سازمان برنامه جنوبی
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
آپارتمان ۶۸ متری / سازمان برنامه جنوبی
62متر دو خواب کم واحد فردوس غرب
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
62متر دو خواب کم واحد فردوس غرب
۲۰۵ متر ۳ خواب سازمان برنامه شمالی
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
۲۰۵ متر ۳ خواب سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان ۶۴ متری سازمان برنامه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
فروش آپارتمان ۶۴ متری سازمان برنامه
۱۱۵ فول تکواحدی۴ساله سازمان برنامه شمالی
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۱۵ فول تکواحدی۴ساله سازمان برنامه شمالی
۵۳ متر سازمان برنامه شمالی براتلو
توافقی
فوری در سازمان برنامه
۵۳ متر سازمان برنامه شمالی براتلو
آپارتمان 98 متر تک واحدی بلوار فردوس
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
آپارتمان 98 متر تک واحدی بلوار فردوس
۹۷ متر / عمارت مجلل نرگس / شاهکار هنر و معماری
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۹۷ متر / عمارت مجلل نرگس / شاهکار هنر و معماری
۱۰۲ متر در شاه نشین غرب طهران
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۰۲ متر در شاه نشین غرب طهران
۶۰ متر نقلی ولی فراموش نشدنی / دفتر فروش سازنده
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۶۰ متر نقلی ولی فراموش نشدنی  / دفتر فروش سازنده
٩٢ متر ٥ساله جواز (سازمان برنامه شمالی)
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
٩٢ متر ٥ساله جواز (سازمان برنامه شمالی)
آپارتمان۲۶۰م سازمان برنامه،۴خواب
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
بعدی