خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا تحویلی دوم مرداد 1400
۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ولیعصر
دنا تحویلی دوم مرداد 1400
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۹۹
۰ کیلومتر ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۹۹
دنا پلاس توربواتومات، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۸۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس توربواتومات، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۴,۶۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا مدل۹۴ تمیز عروسک
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
دنا مدل۹۴ تمیز  عروسک
بعدی