خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا پلاس آخر۹۸فول تیپ ۲ بدون خط و خش درحد صفر
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا پلاس آخر۹۸فول تیپ ۲ بدون خط و خش درحد صفر
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲,۹۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۸۰ کیلومتر ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۳
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۳
دنا اقساطی
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۹۳۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل٩٩ مشابه صفر
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل٩٩ مشابه صفر
دنا مدل ۱۳۹۷ خاکستری
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
دنا مدل ۱۳۹۷ خاکستری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌سر
دنا پلاس مدل ۹۷ بدون رنگ 1700cc سالم و خانگی
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌سر
دنا پلاس مدل ۹۷ بدون رنگ 1700cc سالم و خانگی
دنا پلاس توربو اتوماتیک
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در تهران‌سر
دنا پلاس توربو اتوماتیک
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۵
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۸۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران‌سر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس ۹۸ خاکستری
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تهران‌سر
دنا ۹۷
۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در تهران‌سر
دنا ۹۷
دنا پلاس 1700cc توربواتومات ، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
دنا معمولی ۱۷۰۰cc مدل ۱۳۹۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
دنا معمولی ۱۷۰۰cc مدل ۱۳۹۴
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۴,۴۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۴
دنا پلاس
۰ کیلومتر ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
بعدی