خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید ۸۹ درحد سالم
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید ۸۹ درحد سالم
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱ کیلومتر ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۱۳۸۵ کم کار
۵۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید مدل ۱۳۸۵ کم کار
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 مدل ۱۳۹۷
پراید ۸۸ متالیک
۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید ۸۸ متالیک
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۴۷ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی