خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۷
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۸,۳۶۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
بعدی