خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

خودرو پراید مدل 87 بدون رنگ
۲۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در ورامین
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۷
۱۵۵ کیلومتر جهت معاوضه
۸ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در ورامین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲,۴۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۲,۷۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در ورامین
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۴دوگانه شرکت
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۴دوگانه شرکت
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ورامین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۶۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۲,۰۵۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در ورامین
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در ورامین
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
بعدی