خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مهرآباد جنوبی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در یافت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در هوانیروز

مدل ۹۵بیرنگ فول

۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سعیدآباد
مدل ۹۵بیرنگ فول

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در میرداماد

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ دوگانه

۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در نعمت‌آباد

پراید ۱۱۱ خانگی معاوضه با ۲۰۶ سالم

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ونک
پراید ۱۱۱ خانگی معاوضه با ۲۰۶ سالم

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در فلاح

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک دانشگاه تهران
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهران شمالی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر زیبا
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

فروش پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جیحون
فروش  پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در اندیشه (شهر زیبا)
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تجریش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گاندی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در علی‌آباد

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار کشاورز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل1395

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در زمزم
پراید 111 SE، مدل1395

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهید رجایی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در حکیمیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران‌سر
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۵