خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در ستارخان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در حکیمیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در یافت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید ۱۱۱ مدل ۹۵
۹۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در شهرک غرب
پراید ۱۱۱ مدل ۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵ بیرنگ بیرنگ
۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در ورامین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵ بیرنگ بیرنگ
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵ بیرنگ
۲۴ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵  بیرنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پونک
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نواب
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نواب
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آهنگ
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 فول لوازم
۹۳ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هروی
پراید 111 فول لوازم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جمهوری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پرایدآخر۹۵‌بیرنگ.کم‌کار‌ واقعی.سند‌تک‌برگ
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر ری - علائین
پرایدآخر۹۵‌بیرنگ.کم‌کار‌ واقعی.سند‌تک‌برگ
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در هروی
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابن بابویه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جیحون
پراید کمکار خانگی ۹۵
۶۸,۴۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در آجودانیه
پراید کمکار خانگی ۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مجیدیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی