خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX اقساط صفر ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX اقساط صفر ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
ساینا صفر
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
ساینا دنده ای مدل 99 سالم
۱۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا صفر
۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پیروزی
ساینا صفر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۸۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
خودرو ساینا EX
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا صفر کیلومتر خشک 1400
۰ کیلومتر ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پیروزی
ساینا مدل ۱۴۰۰
۱۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پیروزی
ساینا مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پیروزی
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پیروزی
بعدی