خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا صفر
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا 1400سفید
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا ex صفر سفید
۶۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۹,۲۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا مدل آخر 98 با ضبط و سنسور
۲۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران‌سر
بعدی