خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در الهیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آهنگ
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۵,۰۲۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پرند
ساینا دنده‌ای EX، مدل 97 بی رنگ
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل 97 بی رنگ
ساینا 97 فول تمیز
۶۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در پونک
ساینا 97 فول تمیز
پراید مدل 97
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بریانک
پراید مدل 97
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پردیس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اکباتان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر قدس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حکیمیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس غربی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینافول مدل آخر۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر قدس
ساینافول مدل آخر۹۷
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌نو
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌سر
ساینا EX سالم
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جنت‌آباد مرکزی
ساینا EX سالم
ساینا دنده‌ای فول مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای فول مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در پاسداران
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران‌نو
بعدی