خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در افسریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۷ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مولوی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا مدل اسفند 99 در حد صفر
۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در اراج
ساینا مدل اسفند 99 در حد صفر
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۸,۷۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در عبدل‌آباد
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۳ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا Ex صفر کیلومتر
۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در نارمک
ساینا Ex صفر کیلومتر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در پرستار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک پرواز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شوش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۷۵۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در اتابک
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
ساینا ۹۹ سفید خشک
۸۵ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
ساینا ۹۹ سفید خشک
ساینا دنده‌ای G سال ۹۹ کم کار
۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس شرقی
ساینا دنده‌ای G  سال ۹۹ کم کار
ساینا مدل ۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
ساینا مدل ۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در یافت‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوقاف
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا صفر، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهاران
ساینا صفر، مدل ۱۳۹۹
ساینا فول
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس غربی
ساینا ۹۹ مشابه صفر
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در نواب
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا صفر پلاس سفید//مدل 99
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
ساینا صفر پلاس سفید//مدل 99
بعدی