رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در خلیج فارس تهران

آپارتمان ۵۵ متر شهرک سینا
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در خلیج فارس
۵۵متر یک خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خلیج فارس
شهرک سینا،ک شهدا،۶۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خلیج فارس
آپارتمان ۵۰ متر یکخوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خلیج فارس
آپارتمان ۵۰ متر یکخوابه
۴۸متر ا خواب واقع در شهرک سینا کوچه شهید تقویی ب
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در خلیج فارس
58 متر یک خواب فول امکانات رهن کامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خلیج فارس
اپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در خلیج فارس
۶۰ متری کوچه فرهنگیان رهن کامل
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در خلیج فارس
۶۰ متری کوچه فرهنگیان رهن کامل
آپارتمان ۴۳ متر بلوار خلیج فارس خوش نقشه
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در خلیج فارس
آپارتمان ۴۳ متر بلوار خلیج فارس خوش نقشه
چهار طبقه تک واحدی محیطی ارام وساکت
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۹ ساعت پیش در خلیج فارس
آپارتمان 83متری2خواب
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در خلیج فارس
آپارتمان 83متری2خواب
موقعیت اداری شیک
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در خلیج فارس
موقعیت اداری شیک
۵۳متری فول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خلیج فارس
آپارتمان تک واحدی ۸۸ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خلیج فارس
آپارتمان تک واحدی ۸۸ متری
65متر فول تک خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خلیج فارس
۵۰ متر بازسازی شده با انشعابات جدا
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در خلیج فارس
۵۰ متر بازسازی شده با انشعابات جدا
آپارتمان، ۶۵ متری ،دوخوابه،تخلیه
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در خلیج فارس
آپارتمان ۹۵ متری/شهرک سینا
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خلیج فارس
آپارتمان ۷۲متری شهرک
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خلیج فارس
آپارتمان ۷۲متری شهرک
آپارتمان۷۱متر ۲خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خلیج فارس
آپارتمان۷۱متر ۲خوابه
اجاره آپارتمان ۸۹ متری ۲ خوابه فول بلوار خلیج فارس
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خلیج فارس
اجاره آپارتمان ۸۹ متری ۲ خوابه فول بلوار خلیج فارس
اپارتمان ۷۵متری فول امکانات باز سازی شده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خلیج فارس
آپارتمان 77متر/ خوش نقشه/شهرک سینا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خلیج فارس
آپارتمان 77متر/ خوش نقشه/شهرک سینا
۷۰متر دوخواب تخلیه در شهرک سینا
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خلیج فارس
بعدی