رهن و اجاره خانه در دیوار امامت تهران

آپارتمان ۴۰ متری امامت ( تهران نو)

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امامت

آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب تک واحدی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در امامت
آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب تک واحدی
۱۱

رهن 55 متری تکخواب محدوده امامت

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در امامت
رهن 55 متری تکخواب محدوده امامت
۶

آپارتمان ۷۰متری تکواحدی امامت قاسم زاده

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامت

امامت - غدیر ۶۰ متر

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در امامت
امامت - غدیر ۶۰ متر
۵

رهن ۵۵متری ۱خواب تکواحدی ۳۰م حیاط ۲تاانباری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امامت
رهن ۵۵متری ۱خواب تکواحدی ۳۰م حیاط ۲تاانباری
۵

آپارتمان ۵۸ متری امامت (تهران نو)

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در امامت
آپارتمان ۵۸ متری امامت (تهران نو)
۵

رهن کامل آپارتمان ۸۸ متر / بازسازی کامل

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در امامت
رهن کامل آپارتمان ۸۸ متر / بازسازی کامل
۷

اجاره ۸۰ متری دوخوابه میدان امامت

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
اجاره ۸۰ متری دوخوابه میدان امامت
۷

آپارتمان ۷۰ متری امامت(تهرانو)

ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
دیروز در امامت

آپارتمان ، ۱۲۰ متری ، ۳ خوابه

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامت
آپارتمان ، ۱۲۰ متری ، ۳ خوابه
۵

آپارتمان ۷۷ متری امامت ( تهران نو)

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامت

آپارتمان ۷۵ متر ۲ خوابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامت
آپارتمان ۷۵ متر ۲ خوابه
۱۰

طبقه سوم یک خواب تخلیه .قرارداد یکسال ونیم

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در امامت
طبقه سوم یک خواب تخلیه .قرارداد یکسال ونیم
۶

رهن کامل * آپارتمان ۵۰ متری * فول امکانات

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در امامت
رهن کامل * آپارتمان ۵۰ متری *  فول امکانات
۶

آپارتمان ۵۴متری یکخوابه فول امکانات

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امامت
آپارتمان ۵۴متری یکخوابه فول امکانات
۶

آپارتمان ۵۷ متری امامت( رهن یا رهن و اجاره)

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امامت
آپارتمان ۵۷ متری امامت( رهن یا رهن و اجاره)
۵

آپارتمان ۱۲۸ متر ۳ خوابه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امامت

آپارتمان ۱۳۰متر سه خوابه در امامت

ودیعه: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در امامت
آپارتمان ۱۳۰متر سه خوابه در امامت
۲۰

آپارتمان مسکونی ۴۶ متر تک خوابه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۵ روز پیش در امامت

۵۰ متر، تمیز، طبقه اول

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در امامت

آپارتمان۱۰۰متر۲خواب فول امکانات

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در امامت
آپارتمان۱۰۰متر۲خواب فول امکانات
۶

۱۳۵ متری ۲ خوابه

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امامت

آپارتمان ۱۱۲ متری دو خواب

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امامت
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار امامت تهران