رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در امامت تهران

آپارتمان سه خوابه میدان امامت
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامت
۷۲متری دوخوابه فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امامت
۷۲متری دوخوابه فول
آپارتمان تک واحدی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در امامت
آپارتمان تک واحدی
آپارتمان ۶۸ متری ۱ خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در امامت
آپارتمان ۶۸ متری ۱ خوابه
رهن خانه امامت
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در امامت
رهن خانه امامت
۷۰متر ۱خواب فول امکانات ( ابوریحان)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در امامت
۷۰متر  ۱خواب  فول امکانات  ( ابوریحان)
امامت - خیابان بصیر - 48 متر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در امامت
امامت - خیابان بصیر - 48 متر
۱۰۵متر تک واحدی ۲خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
آپارتمان ۶۰متر یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
رهن واجاره آپارتمان ۴۳ متری ۱ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امامت
رهن واجاره آپارتمان ۴۳ متری ۱ خواب
اپارتمان ۷۰ متری یکخوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامت
اپارتمان  ۷۰ متری یکخوابه
آپارتمان ۶۵ متری امامت
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامت
آپارتمان ۶۵ متری امامت
امامت خیابان جدیدی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در امامت
اپارتمان ۷۴ متری
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امامت
آپارتمان 42 متری یک خوابه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در امامت
آپارتمان 42 متری یک خوابه
آپارتمان دو خواب نزدیک میدان امامت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امامت
آپارتمان ۷۲متر ۲خوابه تکواحد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امامت
اجاره واحد ۱۰۰ متری همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امامت
اجاره واحد ۱۰۰ متری همکف
80متر 2خوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در امامت
آپارتمان ۷۸ متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امامت
آپارتمان 55 متر یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امامت
آپارتمان 55 متر یک خوابه
آپارتمان ۱۰۲ متری ۲ خوابه با پارکینگ
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امامت
آپارتمان ۱۰۲ متری ۲ خوابه با پارکینگ
امامت - 67 متر تکواحد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امامت
امامت - 67 متر تکواحد
امامت - 50 متر 15 سال
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امامت
امامت - 50 متر 15 سال
بعدی