رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در تولید دارو تهران

اجاره ۱۱۱ متر تکواحدی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تولید دارو
تولیددارو خ مرادخانی ۵۵متر اجاره
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در تولید دارو
آپارتمان ۵۰ متر ۱ خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تولید دارو
آپارتمان ۹۵ متر نوساز
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در تولید دارو
۷۳ متری خوش نقشه بدون پرتی طبقه سوم
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تولید دارو
اجاره ۶۰ متری ۴ ساله تمیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تولید دارو
اجاره ۶۰ متری ۴ ساله تمیز
اپارتمان ۸۰ متری دو خوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش در تولید دارو
اپارتمان ۸۰ متری دو خوابه
۵۰متر اپارتمان تولید دارو ۱۲واحد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در تولید دارو
۱۱۵ متر دوخوابه تولید دارو
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تولید دارو
60متری واقع در تولیددارو تک خواب ط۴ ۸واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در تولید دارو
۶۰ متر یک خوابه تولید دارو
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
تولیددارو خیابان تختی ۲۰۰متر اجاره
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
تولیددارو خیابان تختی ۲۰۰متر اجاره
آپارتمان۶۰مترتولیدارو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
رهن ۱۲۰ متری نوساز فول امکانات در ۱۴معصوم
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تولید دارو
اپارتمان دو پارکینگه فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان دو پارکینگه فول
آپارتمان ۴۵متری رهن کامل
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان ۴۵متری رهن کامل
45متر تولید دارو
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تولید دارو
45متر تولید دارو
۹۸ متر دوخوابه کلید نخورده تولید دارو
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان تکواحدی54متر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان ۷۰متری تک خواب واقع در تولیدارو
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان 66 متری*تختی*
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در تولید دارو
منطقه ۱۸ میدان معلم خیابان تختی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تولید دارو
تولیددارو خ تختی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان تکواحدی**تختی**
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تولید دارو
بعدی