رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در تولید دارو تهران

۵۳متری فول، تمیز تخلیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تولید دارو
۵۳متری فول، تمیز تخلیه
تولیددارو خ مرادخانی ۵۵متر اجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تولید دارو
تک واحدی هست
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
آپارتمان ۵۶ متری
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
آپارتمان ۵۶ متری
آپارتمان۶۰متر۱خواب
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
تولیددارو خ مرادخانی ۵۶متر اجاره
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در تولید دارو
۶۲ متری خوش نقشه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تولید دارو
اپارتمان ۴۶متر یه خوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان ۴۶متر یه خوابه
آپارتمان یک خوابه. رهن کامل
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان ۹۰ متر دوخوابه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان ۹۰ متر دوخوابه
آپارتمان اجاره‌ای 90متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان اجاره‌ای 90متری
آپارتمان 57 متری خوش نقشه لوکیشن درجزینی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان ۴۶ متری نقلی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان ۴۶ متری نقلی
اپارتمان90 متری یک خوابه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان90 متری یک خوابه
اپارتمان ۶۰ متری تک خوابه
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در تولید دارو
اپارتمان ۶۰ متری تک خوابه
تولیددارو خ تختی ۶۰متر اجاره
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان شیک وتمیز واقع در محله حسینی(۱۴معصوم )
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در تولید دارو
آپارتمان شیک وتمیز واقع در محله حسینی(۱۴معصوم )
46 متر یک خواب تک واحدی طبقه 1
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در تولید دارو
تولیددارو خ تختی ۷۵متر اجاره ای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در تولید دارو
53 متر فول آماده تخلیه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تولید دارو
53 متر  فول آماده تخلیه
اپارتمان ۱۰۰متری تک واحدی واقع در تولیددارو
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در تولید دارو
۷۸ متری خوش نقشه بدون پرتی با ویوی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در تولید دارو
آپارتمان ٦٢ متر ، تولید دارو ، خیابان وحید
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در تولید دارو
۸۳متری اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در تولید دارو
بعدی